Kontrowersje wokół programu 500 plus

Z początkiem kwietnia 2016 roku ma wejść w życie rządowy program prorodzinny 500 plus. Według założeń tego programu co miesiąc 500 zł otrzymywać będą rodziny z jednym dzieckiem gdzie dochód na osobę nie przekracza 800 zł. Z kolei w rodzinach z dwójką lub większą liczbą dzieci bez względu na dochód 500 zł miesięcznie ma przysługiwać na drugie i każde kolejne dziecko.

Z programu tego cieszą się przede wszystkim ci rodzice, którzy otrzymają pieniądze. Krytykują go bardzo za to, ci którzy pieniędzy nie dostaną bo przekraczają limity oraz ci, którzy w żadnym wypadku pieniędzy by nie dostali jednak na program będą musieli się złożyć. Sytuacja faktycznie jest dość skomplikowana. W myśl założeń programu pieniędzy nie dostanie np. rodzina z jednym dzieckiem gdzie obydwoje rodzice pracują za płace minimalne. Jednocześnie pieniądze otrzyma rodzina z dwójką gdzie dochody mogą wynosić choćby 20 000 zł. Jak widać są tu spore nierówności.

Rodziny młode, które dopiero zaczynają dążyć do stabilizacji mogą nie dostać nic, a rodziny starsze, posiadające własne mieszkanie, dawno ustabilizowane i zamożne dostaną wsparcie. Pokrzywdzenie czują się także rodzice pełnoletnich dzieci w wieku 19-22 lat, które często pozostają na utrzymaniu ale na nie zasiłek się nie należy.

Eksperci obawiają się także tego, że te dodatkowe pieniądze źle wpłyną na wielodzietne rodziny patologiczne. Zbyt wysokie zasiłki zniechęcają do podejmowania aktywności zawodowej, co będzie niekorzystne dla państwa. Główny problem polega na tym, że nas jako państwo nie stać na tak wysokie zasiłki. Co będzie dalej – czas pokaże.

Leave a Reply